-> Empresa                                                                                   
 
   Vertex Consultoria AgroForestal SL, ofereix diversos serveis amb una clara orientació tècnica, aquests abasten un ampli ventall de projectes dins l'Enginyeria Rural, Ambiental i Forestal.

   Som una empresa amb una gran mobilitat territorial que compta amb més de deu anys d'experiència.