-> Serveis Púbics

  Millorem i optimitzem la gestió de diferents Serveis Públics en ajuntaments per mitjà del geo-posicionament dels carrers, serveis i del mobiliari urbà.

   Això reverteix en un menor cost dels serveis, en un major equilibri d'aquests en el territori i en el temps, i molta flexibilitat alhora de realitzar canvis en la gestió, afegir-ne de nous o millorar alguns d'aquests que ja s'estiguin prestant.