-> Regs i gestió eficient de l'aigua
                                                        
L'aigua de reg de qualitat és un bé escàs i cada vegada més car. Per això, l'ús eficient de l'aigua de reg disponible és clau en la rendibilitat de l'agricultura professional.

   Vèrtex és empresa col·laboradora de la xarxa ECH2OSYSTEM®. Que es una solució integral que proporciona recomanacions de reg, basades en la monitorització de la humitat del sòl, per a la gestió eficient de l’aigua de reg.

A més, l'òptima gestió del reg ens permet: