-> SIG                                                                             
                                                        
    Un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) és un eina per a la gestió, anàlisi i visualització de dades geogràfiques.

   Els nostres serveis de SIG busquen adaptar a l'empresa privada aquesta eina tecnològica, tan poc estesa en el mercat actual, sobretot en el sector agrícola, malgrat el seu enorme potencial ja que porta sent explotada en certs sectors des de fa més de 20 anys.

   La gestió de dades georeferenciades a través d'un SIG permet l'explotació de les eines cartogràfiques més actuals combinades amb les bases de dades més complexes.

   El rendiment econòmic d'aquestes eines està àmpliament demostrat i la globalització d'aquest servei ha permès que els seus costos siguin perfectament assumibles fins i tot per les PIMES més petites.